Utilitatea și montarea corectă a contoarelor pasante

Utilitatea și montarea corectă a contoarelor pasante

În articolul în care detaliam tipurile de instalații de gaze executate de firma noastră, stabileam că instalația de utilizare a gazelor naturale reprezintă ansamblul conductelor de gaz, aparate și accesorii situat în locuința dumneavoastră, după stația sau postul de reglare și măsurare a debitului (contor).

În funcție de diferite circumstanțe, în cadrul instalației conforme cu descrierea de mai sus, se poate monta un contor pasant. Spre deosebire de contorul fiscal, al cărui rol este acela de a măsura cantitatea de gaze naturale consumată, mai exact cantitatea ce trece prin instalație, în scopul fiscalizării și facturării acesteia, contorul pasant are rolul de a măsura consumul pe o anumită zonă a instalației de gaze și se montează obligatoriu după contorul fiscal. Scopul montării unui astfel de dispozitiv poate fi măsurarea distribuirii consumului între două case legate la același contor fiscal, sau măsurarea consumului individual pe fiecare apartament în cadrul unei asociații de bloc.

Conform Ordinului 89 din 2018 al ANRE, contoarele pasante pot fi montate în instalațiile de utilizare a gazelor naturale existente cu respectarea strictă a următoarelor condiții:

  • efectuarea în prealabil, obligatoriu de către un operator economic autorizat ANRE pentru executarea tipului acestuia de lucrări a probelor de rezistență și etanșeitate pentru întreaga instalație de utilizare a gazelor naturale, în prezența unui reprezentant al operatorului sistemului de distribuție;
  •  elaborarea documentației tehnice de către un operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale cu regim de medie, redusă și joasă presiune;
  •  avizarea documentației de mai sus de către un verificator de proiecte atestat;
  •  executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE pentru executarea instalației de utilizare a gazelor naturale cu regim de medie, redusă și joasă presiune;
  •  de asemenea, se vor respecta în mod obligatoriu prescripțiile de montaj impuse de producătorul contorului pasant.

Dacă aveți de gând să montați un contor pasant în instalația voastră, trebuie să știți că modificarea instalației este permisă numai în situația în care probele de rezistență și etanșeitate expuse mai sus au obținut calificativul „admis” și dacă sunt îndeplinite toate condițiile de exploatare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Totodată, rețineți că odată montate, contoarele pasante devin parte integrantă a instalației voastre, iar exploatarea și toate costurile aferente devin responsabilitatea voastră.

Experiența celor 10 ani de lucru ne-a învățat că mereu găsim loc pentru probleme noi și că orice informație poate deveni extrem de utilă la un moment dat.

Așa că dacă aveți întrebări legate de instalațiile de gaze, nu ezitați să ne dați un telefon la 021.795.11.30 sau un mesaj pe energoinstalgaze.ro și dacă, în cazul puțin probabil că nu le avem, găsim răspunsurile împreună.

Suntem Energoinstal și cel mai important lucru pentru noi rămâne calitatea!