Recepția lucrărilor la instalațiile de gaze și punerea acestora în funcțiune

Acum ceva vreme v-am arătat pașii ce trebuie urmați atunci când asupra instalației voastre de gaze se efectuează o intervenție. În mod obligatoriu, în urma parcugerii pașilor descriși, operațiunea se finalizează cu recepția tehnică a lucrărilor la instalațiile de gaze și punerea acestora în funcțiune. Ordinul 89/2018 al ANRE prevede că aceste două operațiuni se fac doar de către operatorul sistemului de distribuție (OSD), după anunțarea de către executantul lucrării a terminării acesteia pe faze de execuție, și numai prin document scris.

Operațiile tehnice necesare pentru recepția tehnică a lucrărilor din sistemele de distribuție a gazelor naturale sau din sistemele de distribuție închise se realizează de executant în prezența OSD, a membrilor comisiei de recepție, a executantului și a proiectantului. Pentru toate lucrările se prezintă în mod obligatoriu documentația tehnică de execuție și documentele privitoare la realizarea și exploatarea lucrărilor, cu toate modificările aduse pe parcursul executării acestora.

Dintre documentele ce trebuie prezentate amintim:

 • planul avizat al lucrării, cu evidențierea poziției armăturilor, schimbărilor de direcție, răsuflătorilor, sudurilor de poziție, căminelor și adâncimea de pozare a conductei;
 • fișa tehnică a conductelor/racordurilor;
 • certificatul de calitate a țevilor;
 • buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat;
 • buletin de verificare a calității protecției anticorozive, emis de un laborator autorizat;
 • proces-verbal pentru lucrări ascunse;
 • valoarea investiției;
 • autorizația de construire;
 • proces-verbal de recepție a reparării drumului, dacă este cazul;
 • un referat întocmit de proiectant;
 • certificate de conformitate și calitate a materialelor folosite;
 • procese-verbale de încercări;
 • buletin de verificare a prizei de împământare și respectarea prevederilor de electrosecuritate.

Astfel recepția tehnică propriu-zisă va consta în:

 • verificarea documentelor;
 • verificarea calității lucrărilor și a concordanței acestora cu documentația tehnică prezentată;
 • efectuarea probelor de rezistență și etanșeitate;
 • întocmirea procesului-verbal de recepție tehnică.

Punerea în funcțiune a instalației se poate face pe tronsoane/părți ale investiției generale, în baza unui program stabilit de OSD. Cuplarea conductelor noi și a racordurilor la conducte se va face conform instrucțiunilor OSD de către executantul lucrării. Operațiile de închidere a sectorului, anunțarea clienților și redeschiderea sectorului se va face numai de către reprezentanții OSD.

Înainte de punerea în funcțiune efectivă, se va proceda la eliminarea totală a aerului din conducte, se va verifica legarea la centura de împământare, se vor închide toate armăturile postului de reglare, și se vor închide toate capetele instalației și punctele de ardere. După punerea în funcțiune se va întocmi procesul-verbal aferent, semnat de către toți membrii comisiei. În cazul nefericit al funcționării defectuoase, se va proceda la amânarea punerii în funcțiune și sigilarea completă a instalației până la remedierea cauzelor.

Așa că dacă aveți nevoie de o intervenție la instalația de gaze, indiferent de natura sa, un apel telefonic la 021.795.11.30 sau un simplu mesaj pe energoinstalgaze.ro va fi suficient pentru efetuarea ei. Ținem cont și de contextul actual, în acest scop echipa noastră a pus la punct o procedură prin care asigurăm atât distanțarea socială recomandată de autorități, cât și siguranța și protecția clienților și a echipelor ce execută lucrarea pe teren.

⚠️ Vă putem astfel garanta că, în ceea ce ne privește, echipele noastre de intervenție respectă la literă procedura de protecție anti-Covid-19. La fel ca și voi, și noi punem mare preț pe sănătatea noastră și nu putem risca nici noi, la rândul nostru, să ne infectăm. De aceea păstrăm distanța de cel puțin 2 metri față de orice client și schimbăm echipamentul de protecție de unică folosință (mănuși și mască) la fiecare intervenție.

Puteți apela la noi cu încrederea în lucrul de calitate la prețuri corecte.

Suntem Energoinstal, compania care își transformă clienții în prieteni. ?