Prelucrare datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, S.C. ENERGOINSTAL PREMIUM S.R.L., avand nr. de inregistrare 0019743 la ANSPDCP are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este de a le transmite catre distribuitorul/furnizorul de gaze, conform cerintelor legale si a regulamentelor impuse de ANRE.

Sunteti sunteti obligat/a sa furnizati datele, acestea fiind necesare la a fi transmise catre distribuitorul/furnizorul de gaze, conform cerintelor legale si a regulamentelor impuse de ANRE si/sau pentru a va raspunde la intrebarile si cererile de oferta adresate. Refuzul dvs. determina S.C. ENERGOINSTAL PREMIUM S.R.L. sa va stearga imediat datele personale din baza noastra de date, nefiind posibil in viitor furnizarea de informatii actualizate privitoare la produsele serviciile oferite de societatea noastra.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate altor terte persoane in afara de distribuitorul/furnizorul zonal de gaze.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. ENERGOINSTAL PREMIUM S.R.L., Str. Drumul Valea Cricovului Nr. 85, Sector 6, Bucuresti sau la adresa de e-mail contact@energoinstalgaze.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.