Întreținerea și exploatarea contoarelor

Întreținerea și exploatarea contoarelor – Sfaturi Energoinstal

În articolul nostru anterior am detaliat puțin situația contoarelor pasante, așa cum este ea prevăzută în Ordinul 89 din 2018 al ANRE. Fie că vorbim despre contoarele pasante, fie că vorbim despre contoarele fiscale, în articolul de față ne vom familiariza cu modul în care se întrețin și se exploatează acestea.

Din start trebuie clarificat faptul că, conform ordinului mai sus amintit, contoarele sunt parte integrantă a instalației voastre de gaze, iar exploatarea și toate costurile aferente cu întreținerea lor sunt responsabilitatea voastră.

Totodată, la fel ca în orice activitate legată de exploatarea și utilizarea gazelor naturale, e obligatoriu de știut că instalarea, întreținerea și verificarea contoarelor sau oricărui echipament și instalație de măsurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizează numai de către personalul autorizat al operatorului de sistem de distribuție sau, cu acordul acestuia, de către operatori economici autorizați conform prevederilor legale.

Pentru a evita orice problemă sau defecțiune ce vă poate fi imputată, atunci când intrați în posesia/custodia unui astfel de echipament trebuie în primul rând să respectați cu strictețe instrucțiunile de întreținere date de producătorul contorului. Verificarea echipamentului de măsurare se face vizual cu ocazia citirii acestuia sau, în cazul în care consumul vostru este contorizat printr-un înregistrator cu diagramă circulară, o dată la 24 de ore atunci când diagrama este schimbată. De asemenea, la intervale de timp strict reglementate, exista obligația efectuării unei verificări metrologice periodice a contorului vostru de gaze, verificare metrologica pe care o face personalul operatorului de sistem de distributie.

Aveți în vedere că modul de efectuare a verificărilor metrologice, indiferent că este vorba despre o defecțiune sau la simpla voastră solicitare, este precizat în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat de voi cu furnizorul. Pentru a evita eventualele neclarități, puteți verifica dacă această clauză există și este în concordanță cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul ANRE 62/2008.

Astfel, pentru toate operaţiile efectuate, furnizorul va întocmi şi va actualiza prin revizii periodice (sau ori de câte ori este cazul), un set de proceduri de lucru. De asemenea, toate persoanele care desfăşoară activităţi de operare şi întreţinere a echipamentelor de măsurare trebuie nominalizate iar obligaţiile şi responsabilităţile lor trebuie bine precizate.

Asigurați-vă că verificarea metrologică a contorului este făcută doar în laboratoare autorizate la zi conform legilor în vigoare și solicitați buletinul de mișcare a dispozitivului atunci când acesta este dezinstalat în vederea transportului la laborator. De asemenea, odată încheiată reinstalarea dispozitivului, cereți exemplarul procesului verbal de predare – primire care vi se cuvine.

Verificați atât în buletinul de mișcare, cât și în procesul verbal dacă tipul, seria, anul fabricației, indexul afișat și numărul sigiliului sunt în concordanță cu cele înscrise pe echipament.

Sperând că informațiile prezentate aici vă sunt de real folos, vă invităm să ne contactați printr-un telefon la 021.795.11.30 sau un mesaj pe energoinstalgaze.ro pentru orice problemă în legătură cu instalația voastră de gaze. Chiar dacă acum e bine să #stămacasă, ne vom deplasa în cel mai scurt timp și vom interveni în condiții de maximă igienă și protecție sanitară pentru rezolvarea problemei voastre în cel mai scurt timp.

Suntem Energoinstal și de data asta vă urăm din suflet: Sănătate!