Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze

De ceva ani strângi bani pentru casa mult visată, iar astăzi tocmai ai atins pragul propus. Banca e de acord să te ajute și ea cu restul de bani, vedeți voi mai încolo cum vă reglați. Începi deci să te interesezi de o locuință disponibilă în stânga în dreapta, ba un prieten, ba o cunoștință, ba o agenție imobiliară, ba chiar și pe domnul Google. Nu trece mult timp și ai găsit cam ce îți doreai: zonă bună, vecini zâmbitori, ba chiar și un mall la zece minute de mers pe jos.

Te-ai muta mâine, gata de noua ta viață, dar, surpriză. Nu ai gaze în casă. Nu ai gaze, și, deși ești mândru nevoie mare și de noul tău aragaz, nu poți face nici măcar o cafea la el. Și știm și noi cât de urâte sunt diminețile fără cafea. 🙂

Ca să nu reiei procesul de la căutarea casei și pentru căutarea gazelor, ne-am gândit să-ți venim în ajutor noi. Tot ce trebuie să faci ca să ai și tu gaze ca tot românul vei găsi în articolul ăsta. Nu te mai ținem pe jar, începem:

Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze 1. În primul rând trebuie să afli care este distribuitorul de gaze naturale din zonă și apoi, printr-o cerere, de obicei tipizată, să-i ceri acordul pentru un nou consumator. Prin consumator nou se înțelege aparatul care va utiliza instalația. Așa că dacă ai și aragaz, și o centrală termică, și o aerotermă să zicem, etc., va trebuie să ceri acord pentru fiecare dintre ele. Cererea trebuie să fie însoțită de acordul asociației de proprietari sau de acordul investitorului coloanei de gaze, dacă locuința se află la bloc și un alt locatar a făcut o extensie a coloanei înaintea ta. În cazul în care discutăm despre o casă individuală, cererea pentru consumator nou este precedată de cererea pentru realizarea branșamentului stradal (aducerea conductei de gaze la limita de proprietate).

Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze 2. Odată acordul distribuitorului obținut (printr-o notificare emisă în termen de maxim 10 zile lucrătoare) va trebui să găsești un proiectant pentru instalație. Dacă locuința este în București sau județul Ilfov, poți apela cu încredere la echipa Energoinstal printr-un telefon la 021.795.11.30 sau printr-un mesaj pe energoinstalgaze.ro

Instalația este ansamblul tuturor componentelor care fac ca gazul natural să ajungă din conducta principală în aragazul tău: conductă și branșament (partea de distribuție) și instalația de utilizare propriu-zisă, adică elementele vizibile, țevi, racorduri, robineți, detector de gaze, electrovalvă, etc.

Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze 3. În paralel, se încheie un contract de furnizare gaze cu unul din furnizorii din piață pentru care îți va trebui următoarele acte: actul de identitate, actul de proprietate a casei, iar în cazul în care imobilul are mai mulți proprietari este necesară desemnarea unui titular de contract dintre aceștia. Contractul poate fi încheiat personal, prin deplasarea la sediul furnizorului ales sau, mai simplu, de către noi, prin completarea unui contract de mandat cu firma noastră, caz în care noi ne vom ocupa de tot ce înseamnă hârțogăraie.

Contractul trebuie să conțină în mod clar și fără cale de interpretare părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, inclusiv termenul de realizare a lucrării, prețul contractului, drepturile și obligațiile părților, alte clauze, cu condiția ca acestea să nu contravină prevederilor legale.

Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze 4. De la acest pas începe munca noastră cu adevărat, adică întocmirea și avizarea proiectului instalației de gaze. Aceasta durează de obicei cam o săptămână. Dacă totuși dintr-un motiv sau altul sunteți nevoiți să apelați la altă firmă decât a noastră, e bine să aveți în vedere ca proiectul să conțină minim următoarele:

 • a) O parte scrisă, care va cuprinde
  • – date generale: denumirea obiectivului, amplasamentul, beneficiarul, proiectantul și executantul neapărat autorizat de către ANRE
  • – date tehnice: memoriu tehnic, breviar de calcul pentru dimensionarea conductelor, avize și acorduri
 • b) O parte desenată, care va cuprinde: planul de amplasare în zonă, planul lucrărilor și schema izometrică.

Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze 5. După încheierea proiectului și avizarea lui de către verificatorul de proiecte se trece la programarea și efectuarea lucrării. În general, execuția lucrării durează 1 sau 2 zile, în funcție de complexitate. Programarea lucrării se face de regulă la un interval de 1 sau 2 săptămâni din momentul solicitării, în funcție și de încărcarea perioadei respective cu alte lucrări.

La acest moment trebuie să fii atent ca execuția să se facă întocmai ca în proiect, fără nici o abatere de la parametrii înscriși în el. De asemenea procedurile ANRE prevăd în mod obligatoriu ca responsabilul tehnic cu execuția să dețină calitatea de instalator autorizat ANRE gradul IID cu peste 3 ani vechime în acest grad sau gradul ID. Acesta are obligația de a semna planșele desenate, precum și procesele-verbale aferente execuției lucrării.

Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze 6. După terminarea lucrărilor de execuție se va face recepția instalației.

Tot atunci se vor realiza probele de rezistență și etanșeitate a instalației de utilizare și va întocmi procesul-verbal de recepție tehnică a instalației.

Etapele proiectării și execuției unei instalații de gaze 7. În final se va proceda la punerea în funcțiune a instalației. ANRE obligă în acest sens firma executantă să ceară distribuitorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepție tehnică a instalației, programarea în vederea punerii acesteia în funcțiune.

Pentru aceasta, firma executantă va prezenta procesul-verbal de recepție tehnică, schema izometrică a instalației și un document emis de furnizorul de gaze din care să reiasă existența unui contract de furnizare pentru respectiva locație, încheiat cu beneficiarul.

De la data primirii solicitării, distribuitorul are obligația de a efectua punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, după cum urmează:

 • a) în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 mc/h
 • b) în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mari de 250 mc/h.

Odată punerea în funcțiune încheiată, distribuitorul, împreună cu firma executantă și cu beneficiarul, întocmește un proces-verbal de punere în funcțiune a instalației, care va deveni o anexă la proiectul tehnic pus la dispoziția beneficiarului prin grija firmei executante.

E bine să mai știi

 • – în cazul în care ai ceva îndoieli cu privire la calitatea proiectului, firma care proiectează instalația are obligația ca la solicitarea ta să accepte verificarea proiectului de un verificator de proiecte atestat, selectat de către tine;
 • – recomandăm să soliciți firmei executante o garanție de 2 ani pentru lucrarea executată, respectiv până la prima verificare tehnică a instalației sau până la prima modificare adusă acesteia, oricare eveniment ar surveni primul;
 • – e bine de știut și că instalațiile nu pot trece prin spații închise și neaerisite, întrucât scăpările de gaze pot duce la adevărate dezastre;
 • – accesul la instalația de gaz trebuie să fie cât mai facil, pentru ca intervenția asupra sa în caz de pericol să se desfășoare în condiții optime;
 • – instalațiile de gaze trebuie să urmeze un traseu cât mai rectiliniu și trebuie prevăzute cu un robinet de incendiu, cu ajutorul căruia furnizarea cu gaze să poată fi oprită în caz de pericol;
 • – toate încăperile în care se află aparatele de utilizare a gazelor trebuie să aibă geam către exterior și să fie ventilate în mod adecvat;
 • – toate documentele din dosarul tehnic trebuie puse bine si pastrate cu grija, pentru ca vei avea nevoie de ele la fiecare verificare/revizie a instalatiei de gaze.

Deși la o primă lectură lucrurile enumerate mai sus par complicate, pentru noi au devenit o rutină plăcută. Așa că poți apela cu încredere la echipa noastră pentru oricare din etapele de mai sus, dacă nu chiar pentru toate. Ne recomandă cei aproape 10 ani de experiență și satisfacția clienților noștri.

Acționăm numai conform legilor în vigoare și oferim cel mai bun raport calitate/preț cu transparență și onestitate. Contactează-ne și te vei convinge singur de profesionalismul nostru.