Dimensionarea conductelor de distribuție a gazelor naturale

În realizarea unei instalații de utilizare a gazelor naturale există două mari etape:

  1. pregătirea teoretică a lucrării și
  2. executarea practică a lucrării.

Pentru ca în timpul efectuării părții practice a lucrării să nu existe probleme, partea teoretică trebuie minuțios și corect îndeplinită. Realizarea sa propriu-zisă constă în efectuarea calculelor matematice pentru buna funcționare a instalației și a poziționării elementelor instalației pe traseul de la branșament la consumator, atât pentru optimizarea costurilor cât și a eficienței sale de funcționare.

Pentru ca toate aceste operațiuni să fie realizate unitar de către toate companiile autorizate pentru efectuarea unor astfel de lucrări, Ordinul nr. 89/2018 reglementează modul în care acestea trebuie să fie executate și formulele ce se aplică în determinarea diferiților parametri necesari calculelor.

Pentru început, trebuie să știți că diametrul conductelor de distribuție, racordurilor sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se determină pe baza criteriului asigurării debitelor nominale de gaze naturale și a presiunii minime necesare funcționării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, astfel:

        a. Pentru conductele de distribuție, racordurile sau instalațiile de presiune medie sau presiune redusă, diametrul se determină după următoarea formulă:

D – diametrul interior al conductei de distribuție, al racordului sau al instalației de utilizare a gazelor naturale, în cm;
Qcs – debitul de calcul la P = 101325Pa (1,013 bari) și T = 288,15 K, în m3/h;
P1 – presiunea absolută a gazelor naturale la începutul tronsonului de conductă, în bari; P2 – presiunea absolută a gazelor naturale la capătul tronsonului de conductă, în bari; T – temperatura gazelor naturale, în K;
L – lungimea tronsonului de conductă de distribuție, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale, în km;
δ = 0,554, densitatea relativă a gazelor naturale față de densitatea aerului;
λ = coeficientul de pierdere liniară de sarcină (adimensional), ce se determină în funcție de Re și k/D și este diferit în funcție de numărul Re;
k – rugozitatea conductelor;
Re – numărul Burt Reynolds (adimensional), calculat cu relațiile:

w – viteza gazelor naturale în conducta de distribuție, racord sau în instalația de utilizare, în m/s;
v – coeficientul de viscozitate cinematică, în m2/s;
Viteza (w) medie a gazelor naturale într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiuni medii sau reduse, cu destindere izotermă se calculează astfel:

b. Pentru conductele de distribuție, racordurile sau instalațiile de presiune joasă, diametrul se determină după următoarea formulă:

L – lungimea de calcul al conductei de distribuție, al racordului sau al instalației de utilizare a gazelor naturale care cuprinde lungimea fizică a tronsonului de conductă la care se adaugă lungimile echivalente ale rezistențelor locale, în m;
ΔP – căderea de presiune disponibilă a gazelor naturale pe tronsonul de conductă, în mbar.

Toate calculele și formulele corespunzătoare de mai sus se aplică pe fiecare tronson al instalației cu debit constant. Pe tronsoanele de conductă cu debit variabil, diametrul se dimensionează la debit constant, dar numai în cazul racordurilor cu debite mici în raport cu debitul de tranzit.

Pentru a veni în ajutorul celor care efectuează aceste calcule, ANRE indică în mai multe anexe la Ordinul nr. 89/2018 valorile orientative pentru diferiții parametri și condiții de urmărit în realizarea lor.

Poate că articolul de față este unul greoi pentru voi, dar am vrut să vă arătăm câtă muncă se depune și anterior executării unei lucrări la instalația de gaze și să vă asigurăm că echipa Energoinstal nu face rabat de la nici o regulă, iar implicarea noastră este totală, precisă și corectă. Vom  proceda la fel mereu, indiferent de client, cu gândul la siguranța, confortul și satisfacția lui. În cei 10 ani de lucru am învățat și am reușit să ne apropiem clienții prin calitate, promptitudine și corectitudine.

De aceea așteptăm solicitările voastre printr-un apel telefonic la 021.795.11.30 sau un mesaj pe energoinstalgaze.ro pentru orice problemă în legătură cu instalația voastră de gaze. Suntem Energoinstal și astăzi ne pregătim pentru întâlnirea cu voi de mâine.