Alegerea traseelor conductelor de distribuție și condițiile de îndeplinit pentru stabilirea lor

Am început într-unul din articolele noastre să vorbim despre întregul proces anterior efectuării unei lucrări de realizare a unei instalații de gaze naturale, iar astăzi continuăm „lecția” cu pasul următor dimensionării corecte pentru conductele de distribuție a gazelor, și anume alegerea optimă și corectă a traseelor urmate de instalația de gaze. Astfel, odată calculele dimensionării unui debit suficient și constant de combustibil gazos, se trece la „desenarea” traseului pe care țeava de gaze trebuie să-l urmeze, cu costuri minime și eficiență maximă în raport cu calculele anterioare.

Reguli importante – siguranța înainte de toate

Prima regulă de care se ține seama în alegerea unui traseu eficient este ca acesta să fie, pe cât posibil, rectiliniu. În același timp însă se va acorda prioritate principiului siguranței înainte de toate.

O a doua regulă, scrisă și ea în Ordinul ANRE 89/2018, este aceea că conductele de distribuție a gazelor naturale se montează subteran. În cazul în care nu există condiții pentru acest lucru, proiectantul poate opta pentru montare supraterană, dar numai după ce justifică în mod corect această opțiune. Tronsonul conductei din polietilenă ce urmează a fi expus astfel suprateran va fi montat într-un tub de protecție sau va fi înlocuit cu unul din oțel. Niciodată pentru o montare supraterană nu se va folosi polietilena fără protecție.

Odată ajunse la clădirea propriu-zisă, conductele și racordurile instalației se pot monta pe pereții exteriori sau pe gardurile gospodăriilor, dar numai dacă aceștia sunt construiți din cărămidă sau beton și pe stâlpi metalici sau din beton și estacade. Înălțimea maximă la care pot fi montate conductele de gaze supraterane este de 6 metri. Întreg ansamblul va fi proiectat pentru a fi protejat împotriva descărcărilor electrice și nu va fi montat pe pereții unei clădiri cu risc mare de incediu.

Pătrunderea instalației în interiorul clădirilor se va face numai suprateran prin traversarea peretelui exterior și sub nici o formă nu se va face prin pardoseală sau pe sub aceasta. În caz excepțional, atunci când pătrunderea nu se poate realiza suprateran, aceasta se va realiza printr-un cămin în care se montează robinetul de branșament și/sau de incendiu. Robinetul va avea tija înaltă pentru a putea fi operat de la nivelul solului, iar căminul va fi acoperit cu un grătar și va asigura evacuarea permanentă a gazelor din incintă. Această soluție va fi permisă numai cu avizul operatorului sistemului de distribuție și cu luarea tuturor măsurilor necesare privind alimentarea cu gaze în siguranță. Obligatoriu, în încăperea unde se face alimentarea cu gaze, vor fi instalați un detector de gaze și un electrovintil care acționează direct asupra robinetului de incendiu. Acesta din urmă va fi mereu marcat cu inscripția „Robinet de incendiu” pentru o identificare rapidă și ușoară în cazul unei avarii.

Interdicții la realizarea și montarea unei instalații de gaze naturale

Sub nici o formă, indiferent de modul de pozare, nu este permisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, a racordurilor și a conductelor de distribuție:

  •  în terenuri susceptibile la tasări, alunecări, erodări, etc.;
  • sub orice categorie de clădiri;
  • în tunele și galerii subterane;
  • în canale de orice categorie având comunicație directă cu clădiri, fără existența măsurilor de etanșare;
  • la nivel inferior fundației clădirilor învecinate, situate la distanțe de până la 2 metri;
  • sub linii de tramvai sau cale ferată, paralel cu acestea la o distanță redusă, măsurată
  • în proiecție orizontală;
  • în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenți agresivi pentru materialele din care sunt confecționate țevile.

Am fost mereu de acord cu ideea că o informație în plus, și pe deasupra gratuită, nu strică nimănui, de aceea împărtășim cu voi experiența noastră de lucru. Economisim timp, energie și bani împreună, atunci când lucrurile sunt clare de la început. Chiar acum echipele noastre din teren sunt pregătite deja să vină în ajutorul vostru. Fără excepție, pe parcursul întregii lucrări, procedura prin care asigurăm atât distanțarea socială recomandată de autorități, cât și siguranța și protecția clienților noștri și a echipelor ce execută lucrări pe teren va fi respectată cu strictețe.

 

Nu uitați nici că termenul de prelungire a valabilității reviziilor și verificărilor periodice se apropie de final, așa că echipa Energoinstal așteaptă apelul vostru la 021.795.11.30 sau un mesaj pe energoinstalgaze.ro și problema voastră va deveni o amintire în cel mai scurt timp.

Suntem Energoinstal, alături de oameni de 10 ani, gata de muncă cu rezultate de calitate și prețuri corecte.