Autorizatii

Peste 10 ani de experienta oferite persoanelor juridice si asociatilor de proprietari

Suntem autorizati ANRE

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, in temeiul prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, ne-a acordat urmatoarele autorizatii:

  • proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip PDIB, nr. 17098
  • executia, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDIB nr 17099
  • destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, tip PDSB nr 17692
  • destinata executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale, tip EDSB nr 17694

Suntem autorizati ISCIR

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat ne-a acordat autorizatia de instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil avand P < 400 kW si cazane de apa calda avand P < 400 kW.

Suntem autorizati ISO

IQNET – The international Certification Network, impreuna cu CISQ/RINA, ne-a certificat ISO 9001:2015(SR EN ISO 9001:2008)2015 privind calitatea, pentru executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale si pentru executia, verificarea si revizia instalatiilor de gaze.