Verificari si revizii gaze

Peste 10 ani de experienta oferite persoanelor juridice si asociatilor de proprietari

Verificare

de la 20 ron/ap

Nr. Apart. Pret/ Apart.*
> 100 20 ron
55 – 100 26 ron
55 – 100 31 ron
1 -32 35 ron
Cere Oferta
Revizie

de la 30 ron/ap

Nr. Apart. Pret/ Apart.*
> 100 30 ron
55 – 100 36 ron
55 – 100 41 ron
1 -32 45 ron
Cere Oferta
 • *Preturile sunt valabile incepand cu 01.03.2020 , au TVA inclus si sunt valabile pentru apartamentele bransate la reteaua comuna de gaze.
 • *In cazul asociatiilor unde sunt si apartamente debransate de la reteaua comuna de gaze (contor individual, dopat etc) este necesara efectuarea verificarii pentru coloana verticala. Daca pe scara sunt mai putin de 10 apart., verificarea/revizia se va face fara costuri. Daca sunt peste 10 apartamente, se va aplica un cost de 50% fata de pretul pentru celelalte apartamente.

Plata se face la finalizarea lucrarilor, dupa inregistrarea documentelor la Distrigaz Sud Retele.

SERVICII ADITIONALE
*daca se executa in acelasi timp cu verificarea/revizia
Inlocuire/Montare robinet omologat gaz 1/2″ 75 lei
Inlocuire/Montare racord flexibil omologat gaz 1/2″ 95 lei

 • Notificarea privind serviciul necesar care include tipul si debitul aparatelor de consum aflate in evidenta operatorului de sistem. Daca aceasta nu exista, se va prezenta factura de gaz.

 • Proiectul tehnic al instalatiei de gaze. Daca acesta nu exista, se poate solicita o copie de la Distrigaz Sud Retele. In cazul in care la operatorul de sistem nu exista documentatia tehnica, va fi necesar sa se intocmeasca un nou proiect care va duce la costuri suplimentare care se stabilesc in functie de marimea si complexitatea instalatiei.

 • Verificarea ISCIR a centralei termice care sa fie in termen (aceasta este valabila 2 ani) – daca este cazul.

 • Adeverinta cu privire la verificarea si curatarea cosurilor de fum si a canalelor de ventilare cu cel mult 6 luni inainte – daca este cazul.

 • Certificatul de garantie sau procesul verbal de montare a racordului flexibil din care sa reiasa data montajului.

 • Sa nu existe modificari ale instalatiei de gaze fata de proiectul initial.

 • Sa existe detector de gaze in incaperile cu risc de intoxicari, incendii sau explozii cauzate de scaparile accidentale de gaze (incaperi unde nu exista geamuri sau grile de ventilare, incaperi unde exista aparat de functionare cu flacara deschisa – centrala/aragaz etc -) racordat la o electrovalva care se monteaza in punctul cel mai indepartat al instalatiei de gaze.

 • In cazul blocurilor cu instalatia de gaze la comun, in apartamentele care au contor separat de gaze iar coloana comuna traverseaza incinta, este necesara existenta acestui detector.

 • Racordul flexibil de la legatura de la aragaz si/sau centrala termica trebuie sa fie in termen de valabilitate (de regula valabilitatea este de 2 ani de la data montarii). In cazul in care termenul este depasit sau nu se poate face dovada valabilitatii termenului, racordul flexibil va trebui inlocuit pe loc.

 • Robinetii de inchidere de la centrala/aragaz/soba/cazan etc trebuie sa fie functionali. In conditiile in care acestia nu indeplinesc conditiile de functionare in siguranta este obligatorie inlocuirea acestora.

 • Pentru evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze naturale care se pot acumula in casa scarilor cladirilor etajate, cu sau fara suprafete vitrate, se prevede la partea superioara a acestora, un orificiu cu diametrul de 150-200 mm.

In conditiile in care instalatia nu indeplineste conditiile de mai sus (conditii care sunt necesare pentru functionarea in siguranta) iar beneficiarul refuza remedierea defectiunilor, se va proceda la sistarea furnizarii a gazelor pe instalatie pana la remedierea situatiilor neconforme si inregistrarea documentelor de verificare/revizie la operatorul de sistem.
Indiferent de rezultatul final al verificarii/reviziei (admis sau respins), beneficiarul va achita contravaloarea serviciului prestat.

Verificarea si revizia instalatiilor de gaze trebuie sa reprezinte o prioritate pentru dvs. intrucat din experienta acumulata s-au constatat foarte multe defectiuni sau neconformitati fata de reglementarile legale in domeniu (de exemplu existenta unui furtun de butelie sau a unui racord de apa in locul racordului flexibil omologat pentru instalatiile de gaze). Aceste abateri de la normele legale pot avea consecinte grave asupra integritatii imobilelor si/sau asupra vietilor omenesti.

Verificarea si revizia instalatiilor, conform prevederilor legislative, este o obligatie ce revine clientilor finali. Recomandam efectuarea acestor operatiuni la termenele scadente, precum si de fiecare data cand considerati ca instalatia de gaze trebuie verificata.

Verificarea instalatiilor de gaze naturale, conform prevederilor legislative, se efectueaza:
– la maxim 2 ani de zile;
– la solicitarea clientului final.

Revizia instalatiilor de gaze naturale, conform prevederilor legislative, se efectueaza:
– la maxim 10 ani de zile;
– dupa incetarea utilizarii instalatiei de gaze pentru o perioada de timp mai lunga de 6 luni;
– dupa orice eveniment care ar putea afecta instalatia de gaze;
– la solicitarea clientului final.

Verificarea si revizia instalatiilor de gaze se executa pentru a constata gradul de uzura a instalatiilor de gaze, a aparatelor de consum si a pieselor conexe ce apartin de acestea, pentru a interveni la timp si a executa reparatiile necesare, astfel incat sa se evite eventualele accidente ce ar putea sa apara din cauza defectiunilor.

Incepand cu anul 2009, conform normativului de gaze NTPEE 2008, agentii economici autorizati ANRE, cum este si societatea noastra, pot efectua Verificarile Tehnice Periodice (VTP) ale instalatiilor de gaze naturale, obligatorii la fiecare 2 ani si Reviziile Tehnice Periodice (RTP) obligatorii la maxim 10 ani, atat pentru Asociatiile de Proprietari cat si pentru persoanele fizice, juridice si institutii.

Clientul are, de asemenea, obligatia de a asigura respectarea conditiilor tehnice de siguranta, prin:
– inlocuirea racordului flexibil, inainte de data de expirare, in conformitate cu prescriptiile producatorului;
– inlocuirea senzorului/detectorului de gaze inainte de expirarea duratei de utilizare, in conformitate cu prescriptiile producatorului.

In cazul nerealizarii operatiunilor obligatorii de verificare si revizie instalatie gaze naturale, in termenii specificati mai sus, se poate trece la sistarea furnizarii cu gaze ca o masura de siguranta.

 • Incheierea contractului de lucrari.
 • Programarea de comun acord a datei si intervalului orar de executie a verificarii/reviziei instalatiei de gaze
 • Afisarea de catre noi a unui anunt cu data si intervalul orar de lucru (de regula programarea se face dupa orele 17.00, astfel incat majoritatea locatarilor sa fie acasa). Acest anunt se afiseaza cu cateva zile inainte de programare
 • Deplasarea echipelor noastre in teren si efectuarea verificarii propriu-zise cu un aparat special de detectare a pierderilor de gaze, prin executarea operatiunilor specificate in normativul de gaze NTPEE/2008, Ordinul ANRE 179/2015 si Ordinul ANRE 89/2018
 • Completarea documentelor tehnice si a tabelului de constatare cu semnatura fiecarui proprietar/locatar prezent la momentul efectuarii operatiunilor
 • Informarea locatarilor si a persoanelor din administratie in cazul constatarii unor defectiuni sau nereguli
 • Remedierea eventualelor neconformitati (contra cost fata de pretul de verificare/revizie)
 • Intocmirea documentatiei de verificare/revizie
 • Depunerea si inregistrarea documentatiei necesara la Distrigaz Sud Retele
 • Predarea catre Asociatie a documentatiei de verificare/revizie a instalatiei gaze depuse la Distrigaz Sud Retele cu inregistrarea operatorului
 • Plata serivciului se face la final, dupa ce Asociatia intra in posesia actelor de verificare/revizie care vor purta inregistrarea facuta la Distrigaz Sud Retele, astfel incat fiecare beneficiar are siguranta ca operatiunea s-a realizat cu succes si complet

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

 1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

– ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi;

– controlul tirajului coşului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţarea coşului, curăţarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

– controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

– asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

– verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;

– ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

 1. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare se fac următoarele operaţiuni:

– aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

– apropierea aprinzătorului de arzător;

– deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor producătorului.

 1. Stingerea focului

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.

 1. Indicaţii speciale

La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:

– aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;

– lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

– obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

– modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;

– dormitul în încăperi cu focul aprins;

– dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.).

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

– se sting toate focurile;

– se deschid toate uşile şi ferestrele;

– nu se aprinde nicio sursă de foc;

– nu se manevrează aparate electrice;

– nu se doarme în astfel de încăperi;

– se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele: 021.9281

Nu uitaţi!

Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu.

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte.

Cum ne gasiti

Cu peste 10 ani de experienta si focus pe satisfactia clientului, te poti baza pe noi pentru urmatorul tau proiect. Asigutam servicii pentru asociatii de proprietari, persoane fizice si juridice.

Trimite mesaj

Va multumim! Va vom contacta in cel mult 24 de ore.

Telefon

021.795.11.30

Adresa

Str. Drumul Valea Cricovului nr. 85, Sector 6, Bucuresti Romania

Social media