Apărarea împotriva incendiilor

Nerespectarea regulilor poate provoca reale dezastre

Apărarea împotriva incendiilor este un subiect de interes pentru noi toți. De-a lungul acestei serii de articole, am atras de fiecare dată atenția asupra efectelor dezastruoase pe care le poate avea nerespectarea normelor de utilizarea și exploatare a unei instalații de gaze naturale. Dintre toate, cel mai periculos este cu siguranță un incendiu care, pe lângă distrugerea bunurilor din gospodărie și a gospodăriei în sine, poate duce la vătămări grave sau chiar decesul persoanelor surprinse de acesta. De aceea, legislația în vigoare prevede ca în toate etapele de proiectare, executare și exploatare  a sistemelor de alimentare cu gaze naturale să fie respectate prevederile de apărare împotriva incendiilor, să se facă instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență și să se asigure echiparea și dotarea construcțiilor și instalațiilor de gaze naturale cu mijloace tehnice pentru a asigura apărarea împotriva incendiilor. Acestea vor fi amplasate la loc vizibil și ușor accesibil și se vor verifica la termenele prevăzute în instrucțiunile date de producător.

Așa că atunci când beneficiați de o lucrare la instalația voastră de gaze, indiferent de natura ei, e bine să vă asigurați că echipa de intervenție este la zi cu instructajul de apărare împotriva incendiilor și că respectă toate normele în vigoare referitoare la aceasta. Puteți urmări fără „studii de specialitate” dacă utilajele, aparatele, echipamentele și sculele cu care se lucrează sunt în stare de funcționare optimă, dacă personalul este dotat cu echipament individual de protecție și de lucru, dacă închiderea alimentării cu gaze a fost făcută corect și dacă generatoarele sau buteliile de acetilenă sunt manipulate corect.

Condiții propice

Atunci când o operațiune necesită lucrul cu foc deschis, trebuie să vă asigurați că, chiar și după luarea tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor, există un permis de lucru cu foc, semnat și parafat de autoritățile cu atribuții în domeniu.

Nu uitați de asemenea, atunci când folosiți aparate consumatoare de gaze naturale, să aplicați întotdeauna principiul „gaz pe flacără” și să asigurați o ventilare corespunzătoare a încăperii în care are loc arderea.

În cazul puțin probabil în care sesizați un miros caracteristic substanțelor odorizante din gazele naturale într-un spațiu închis procedați imediat la ventilarea camerei respective, urmată imediat de oprirea alimentării cu gaze naturale prin închiderea robinetului de siguranță al instalației. Abia apoi sesizați telefonic operatorul sistemului de distribuție, decuplați instalația electrică din încăpere, dacă există și nu folosiți flacără deschisă sau alte surse posibil generatoare de scântei. Eventual, anunțați și vecinii despre incident și așteptați sosirea echipei de intervenție.

Verificări și revizii. Normalitate

Cu siguranță, ar fi inutil să vă reamintim acum că verificările și revizia tehnice periodice la instalația voastră de utilizare a gazelor naturale vă pot scuti de emoții și în avelași timp vă asigură o normalitate obligatorie prin lege. Țineți cont și că acestea se realizează numai de către operatori economici autorizați ANRE .