Alegerea traseelor – instalații interioare de gaze

Realizarea unei instalații interioare

V-am vorbit acum ceva vreme despre  alegerea traseelor, iar astăzi vom continua expunerea despre instalații interioare de gaze naturale și traseele ce trebuie urmate atunci când se realizează o instalație de gaze interioară.

Ca și în cazul conductelor de gaze, atunci când se alege traseul unei instalații de utilizare a gazelor naturale, condițiile de securitate au prioritate în fața oricărei alte condiții. De asemenea, e bine de știut că Ordinul nr. 89/2018 al ANRE prevede faptul că fiecare apartament/casă se racordează la coloana sau instalația exterioară comună printr-o singură derivație de la aceasta.

Instalațiile de utilizare a gazelor naturale interioare pentru fiecare clădire (civilă sau industrială) pot fi alimentate din instalația exterioară prin unul sau mai multe puncte de intrare, dar numai cu condiția ca instalațiile interioare aferente fiecărui punct de intrare să nu se interconecteze.

Spre deosebire de instalațiile exterioare amplasate prioritar subteran, cele interioare se amplasează suprateran și obligatoriu în spații uscate, ventilate, luminate și circulate, cu acces permanent, inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condiții. Pe cât posibil, instalațiile vor fi montate pe elementele rezistente ale construcției (pereți, stâlpi, grinzi sau plafoane) sau pe stâlpi metalici sau din beton, montați special în acest scop. Conductele orizontale ale instalației se montează la partea superioară a pereților, deasupra conductelor oricărei alte instalații sau deasupra ușilor ori ferestrelor.

Legislația în vigoare

În mod expres, ordinul ANRE interzice cu desăvârșire trecerea de instalații interioare de gaze prin:

 • apartamente diferite, adică dintr-un apartament în altul, cu excepția cazurilor în care instalația respectivă alimentează exclusiv aparate folosite la prepararea hranei, iar aparatementele se află în același corp de clădire sau tronson, precum și cazurile în care încălzire clădirii este asigurată printr-un sistem centralizat;
 • spații neventilate;
 • poduri ale clădirilor, debarale, cămări, closete și alte spații de acest fel, a conductelor cu îmbinări fixe sau demontabile, dacă încăperile nu sunt ventilate;
 • coșuri și canale de ventilație;
 • puțuri și camere de ascensoare;
 • încăperi cu mediu coroziv sau cu degajare de noxe;
 • încăperi cu umiditate pronunțată;
 • încăperi de depozitare a materialelor inflamabile;
 • subsoluri tehnice și canale tehnice;
 • ghene sau nișe, inclusiv în spațiul de sub acestea în care sunt montate conducte pentru alte instalații;
 • locuri greu accesibile, în care întreținerea normală a conductelor nu poate fi asigurată;
 • spații de depozitare;
 • spații de adăpostire din subsolul clădirilor și prin galerii de evacuare.

Conform aceluiași ordin, este interzisă în mod expres montarea conductelor instalației prin înglobarea acestora în elemente de construcție (pereți, planșee, pardoseli etc.) Se va evita de asemenea trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoși. Dacă trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate ridicată sau atmosferă corozivă este inevitabilă, se vor folosi țevi zincate sau protejate cu lacuri anticorozive sau se protejează cu tuburi de protecție.

În cazuri excepționale, este admisă montarea conductelor în șlițuri amenajate în perete sau în pardoseală. Acestea trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: să fie acoperite cu capace perforate și ușor demontabile, să fie uscate și aerisite, să aibă trasee cât mai scurte și să fie prevăzute cu pantă pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltrații. Totodată dimensiunea lor trebuie să permită controlul și repararea conductei dacă este cazul.

Indiferent de poziționare, conductele se vor fixa rigid și etanș față de elementele de construcție ale clădirii astfel încât să fie protejate împotriva lovirii și trepidațiilor, contactului cu lichide corozive sau apă, precum și împotriva radiațiilor și conducției termice.

Ce să nu facem – instalații interioare de gaze

Sub nici o formă instalațiile de gaz nu vor fi folosite pentru legarea la pământ a altor instalații, realizarea prizelor de protecție electrică sau susținerea cablurilor de curent, indiferent de tensiunea acestuia. De asemenea, nu se vor rezema sau agăța de ea obiecte, haine, cârpe etc.

Continuăm furnizarea de informații legate de legislația cu privire la instalațiile de gaze și utilizarea acestora și așteptăm solicitările voastre la telefon 021.795.11.30 sau prin mesaj pe energoinstalgaze.ro. Nu uitați de reviziile și verificările periodice obligatorii.

Echipele noastre sunt deja pregătite de intervenție, iar aceasta se face în mod obligatoriu cu respectarea strictă a procedurii prin care asigurăm atât distanțarea socială recomandată de autorități, cât și siguranța și protecția clienților și a echipei ce execută lucrarea.

Suntem Energoinstal, pregătiți mereu pentru calitate!