Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze

V-ați hotărât să faceți anumite modificări la instalația de gaze sau trebuie să construiți una de la zero pentru noua voastră casă. Înainte de a vă apuca de lucrare efectiv veți fi nevoiți să obțineți o serie de aprobări și să întocmiți un dosar destul de stufos, lucru care vă va consuma destul timp și nervi. Pentru ca să economisiți măcar o parte din acest timp, în materialul de față vă vom spune ce acte vă sunt necesare și cum le puteți obține.

ANRE reglementează foarte clar etapele și termenele ce trebuie parcurse pentru racordarea la rețeaua de gaze prin Ordinul 82/2017, cu modificări ulterioare:

 1. depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare la Sistemul de Distribuție;
 2. stabilirea soluției tehnice de alimentare cu gaze naturale a locului de consum;
 3. emiterea avizului tehnic de racordare sau a refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 4. încheierea contractului de racordare cu operatorul sistemului de distribuție;
 5. achitarea tarifului de racordare către operatorul sistemului de distribuție;
 6. proiectarea instalației de racordare la sistemul de distribuție;
 7. verificarea proiectelor tehnice de către operatorul sistemului de distribuție, prin intermediul verificatorilor atestați ANRE
 8. executarea instalației de racordare la sistemul de distribuție;
 9. recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare la sistemul de distribuție de către operatorul sistemului de distribuție.

Cererea de racordare poate fi descărcată de aici (gasesti si alte informatii si alte acte necesare )  și trebuie însoțită de următoarele documente:

 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze copie după actul de identitate sau certificatul de înmatriculare/actul de constituire a Asociației, după caz;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze copie după actul de proprietate/închiriere/comodat aferent locului de consum, acordul coproprietarilor sau al proprietarilor şi copii după actele de identitate ale acestora, însoțite de planurile cadastrale ale imobilului;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze autorizația de construcție a imobilului, pentru cazul unei construcții nefinalizate încă;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze acordul Asociaţiei de Proprietari pentru modificarea spațiilor comune sau acordul proprietarilor imobilului respectiv în lipsa unei asociații de proprietari;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze acordul proprietarului conductei și acordul solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze planul de încadrare în zonă;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze planul de situație la scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, în sistem de coordonate Stereo 1970 și planul de situație la scara 1:2000;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze planul anexă la autorizația de construcție și Planul Urbanistic Zonal, în situația în care solicitantul de racord este dezvoltator imobiliar;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze contractul de mandat cu solicitantul;
 • Acte necesare pentru realizarea unei instalații de gaze Anexa 1

În cererea de racordare la sistemul de distribuție trebuie specificat ce tip de lucrare doriți: instalație de utilizare nouă sau separare dintr-una existentă, suplimentarea debitului instalației sau modificarea acesteia.

Din momentul depunerii documentației complete, distribuitorul de gaze are la dispoziţie 30 de zile calendaristice pentru a da un răspuns la cererea de racordare. Trebuie să știți că, dacă nu ați depus toate actele, distribuitorul trebuie să vă comunice în maximum 30 de zile ce mai aveți de adus, iar voi aveți obligaţia să completați documentaţia în maximum 30 de zile de când ați fost anunţat. Dacă distribuitorul va da un răspuns pozitiv la cerere, va emite un acord tehnic de racordare (ATR) cu tot cu soluţia tehnică propusă, care va include şi costurile necesare racordării. Dacă va da un răspuns negativ, acesta trebuie argumentat şi trebuie să conţină şi soluțiile tehnice pe care distribuitorul trebuie să le găsească pentru a vă racorda ulterior la reţeaua de gaze.

În termen de 30 de zile de la emiterea ATR, se va încheia contractul de racordare la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale între distribuitor şi voi. În termen de cinci zile de la semnarea acestui contractului trebuie să plătiți tariful de racordare. Realizarea propriu zisă a racordării şi punerea în funcţiune a instalaţiei se realizează în termen de maximum 30 de zile de la momentul obţinerii autorizaţiei de construire a instalaţiei, de la autorităţile locale. Deși în regulamentul ANRE nu este specificat vreun termen în care se eliberează această autorizaţie, vă putem spune că distribuitorul are obligația ca, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului de racordare, să depună la primărie documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Știm că v-ați pierdut ușor din atenție citind rândurile de mai sus. Sunt date destul de tehnice și nimeni nu vrea să-și încarce mintea cu detalii utile doar pe termen foarte scurt. Știm de asemenea că statul la cozi sau strângerea în ordine a actelor într-un dosar cu șină 🙂 nu sunt chiar ocupațiile voastre de bază. De aceea vă spunem că puteți scăpa pe de-a-ntregul de toată această bătaie de cap cu un simplu apel la telefon 021.795.11.30 sau printr-un mesaj pe energoinstalgaze.ro și ne vom ocupa noi de toată hârțogăraia (proiectul tehnic al instalației, programarea recepției tehnice și punerea în funcțiune a instalației) precum și de executarea efectivă a lucrării pe care o solicitați.

Echipa Energoinstal este pregătită să vă ajute. Experiența de aproape 10 ani ne recomandă să fim alegerea voastră numărul 1 atunci când aveți nevoie de oameni pricepuți și muncitori, gata să vă rezolve orice problemă legată de instalația voastră de gaze.

Nu reușim chiar de fiecare dată, dar ne mai pricepem și să aducem zâmbete pe chipurile clienților noștri. Deși ne vedem cam rar (o dată la 2 ani, cu prilejul verificărilor și reviziilor tehnice periodice), mulți dintre ei ne-au devenit ușor ușor prieteni. 🙂